Ми у експерименті
Наказ МОН від 5.02.2016 №88 “Про проведення дослідно-експерементальної роботи всеукраїнського рівня за темою “Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтовного середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі”

Перша літня школа «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences»


З 1 по 7 червня 2016 року в рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі» в місті Луцьк на базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки за підтримки ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, Національного університету «Львівська політехніка» відбулася літня школа «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences».
Наукова мозаїка Першої літньої школи «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences» була класично-вишуканою, що підтверджувалось участю плеяди експертів, вітчизняних фахівців, які глибоко досліджують і закладають вектори розвитку сучасної педагогічної науки. Панельні сесії проходили у цікавих презентаціях, жвавих дискусіях, що спонукали до наукового пошуку, найнепередбачуваних проектів.
В рамках роботи літньої школи проводилися інтеграційні заняття та розглядалися методики проведення рольових ігор в контексті зазначеної проблемати. Слухачі отримали унікальну можливість прослухати курс лекцій «Математичне моделювання в процесі навчання предметів природничо-математичного циклу» (Олена Гриб’юк, к.пед.н., п.н.с. Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПНУ);
«Навчання астрономії в контексті варіативності моделей в загальноосвітніх навчальних закладах» – «Астрономічна задача на перетині наук» (Софія Апуневич, к.ф.-м.н., доцент Львівського національного університету ім. Івана Франка);
«Системи комп’ютерної математики і візуалізація в проектно-дослідницькій діяльності учнів» (Олена Гриб’юк);
«Відкрита інноваційна навчальна платформа «Clever»: технічні аспекти і особливості використання» (Олена Гриб’юк, Олександр Хошаба);
«Методологія педагогічного проектування комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання в школі» (Олена Гриб’юк);
«Комп’ютерне моделювання фізичних явищ і процесів» (Анатолій Федонюк, к.ф.-м.н., завідувач кафедри Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки).
Тренерами Олександром Шевцовим та Андрієм Зазєріним було проведено майстер-клас «Статика на новий лад. Закони фізики в контексті використання сучасних освітніх технологій» і тренінг «ART-проектування. Візуальне програмування. Середовище LabView».
Співробітниками відділу цифрової освіти, фінансової грамотності та навичок підприємництва Інституту модернізації змісту освіти МОН України    проведено круглий стіл «Електронні освітні ресурси як складова комп’ютерно-орієнтованого середовища навального закладу».
В рамках Першої літньої школи «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences» відбулася панельна дискусія «Самостійна робота учнів/студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій», напрацювання за результатами якої плануються використовуватись в дослідницькій роботі учасників проекту.
Учасники школи прослухали серію лекцій та долучились до тренінгів: «Методичні системи навчання в країнах ЄС», «Проектування комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання в школі»; пройшли відповідне тестування й обговорили шляхи та завдання подальшої діяльності в рамках дослідницького проекту «Варіативні моделі комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі».
Крім того, учасники літньої школи взяли активну участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта».

Немає коментарів:

Дописати коментар